kurser   |   foredrag   |   rådgivning   |   korrektur   |   sprogtip   |   komma   |   kontakt   |   om

Om Retskrivningspolitiet

Navnet Retskrivningspolitiet er skabt med et gran af selvironi, og sådan skal det gerne forstås.

Den ene grund til selvironien er bevidstheden om det strejf af strenghed der klæber til én når man gør opmærksom på sproglige problemer. Men det er en rolle jeg gerne påtager mig.

Den anden grund er at min interesse for det gode og korrekte sprog slet ikke stammer fra en interesse i regelrytteri og korrekthed for korrekthedens egen skyld, men derimod fra kærligheden til det velskrevne sprog. Men der er selvfølgelig forbindelser mellem grammatiske regler og den skelnen mellem betydningsnuancer som det gode sprog bygger på. De forbindelser synes jeg er spændende at opdage og forklare. Jeg er også god til det, og derfor er jeg blevet sprognørd. Enhver detalje jeg måtte hage mig fast i, har direkte forbindelse til min glæde ved det velskrevne og til det kommunikativt vellykkede.

Jeg giver ikke meget for de sprogmennesker hvis professionalisme er baseret på udelukkende at begrunde retskrivningen med opslag i reglerne. Hvis man kun ”forstår” at noget er sådan fordi det står i en paragraf, forstår man det ikke rigtigt, og man kommer let til at tolke reglen alt for firkantet og i visse situationer bruge reglen mod dens egen eller andre reglers hensigt. Det falder også disse mennesker svært at argumentere for hvad der er det bedste valg inden for en valgfrihed, hvilket er dybt beklageligt for sprogets udvikling.

Med Retskrivningspolitiet tilbyder jeg noget andet. Her begrundes reglerne i deres meningsfuldhed så man i kraft af meningen med sproget husker dem. Her kan der af samme grund skelnes mellem meget vigtige regler og mindre vigtige regler. Og her er diskussionen om rigtigt og forkert i forhold til reglerne og diskussionen om hvad der i øvrigt er godt og skidt sprog, ét glidende kontinuum, for det er lidt fjollet at skrive korrekt og stadig skrive skidt.

Martin Lund (læs mere om undertegnede her)


Læs om mig her.
 

Sprogansvar er det helt centrale begreb for Retskrivningspolitiet.
Læs om sprogansvar her.


Stavning er ikke det vigtige
Mange mennesker forveksler uden videre ordet ”retskrivning” med ”stavning”. Det er en voldsom og vanvittig begrænsning. Stavning er noget man kan slå op, og stavefejl er for det meste relativt uinteressante i forhold til mere systematiske brud på de sproglige trafikregler som ligger i grammatikken – i bøjninger, ordføjninger, sætningskonstruktioner, tegnsætning osv. – og som skal skabe den systemiske logik som vores kommunikation baserer sig på. Disse ting er netop indeholdt i ordet retskrivning, og det er dem der oftest er vigtige.