kurser   |   foredrag   |   rådgivning   |   korrektur   |   sprogtip   |   komma   |   kontakt   |   forside

Kursuskalender


Sprogtip:

- om ad/af
- om nogle/nogen
om hans/sin
- om indenfor / inden for
- om gal ordsplitning (fad øl / fadøl)
- om brug af bindestreger
- om verbalbøjninger der volder besvær
- om den forkerte ...ed-endelse
- omkring det slatne sprog

Om korrekte pronominer

Artiklen er skrevet til og bragt i fagbladet Journalisten nr. 16 af 2008.


Hans eller sin

Af Martin Lund

”Forbundsformand Thorkild E. Jensen var inviteret med som hovedtaler. Han benyttede lejligheden til at rose Carlo Brandt for sin kamp for det velfungerende arbejdsmarked.”

Eksemplet er fundet af Politikens Oh Danmark i Fyens Stiftstidende i juni 2008 og viser for en gangs skyld et ”sin” hvor der skulle have stået ”hans”. Ellers er det for det meste omvendt, som i denne overskrift fundet på nettet: ”Børnenes mor har beskyldt hendes egen far for incest”.

Sådanne sætninger burde ikke volde journalisters sprogøre problemer, så lad os løfte niveauet lidt. Disse eksempler er korrekte:

>>Vi hørte ham starte sin knallert.<<
>>Ingen forstod hans redegørelse for sine dispositioner.<<
>>Hun genkendte hans glæde ved sin indsats.<<

Sidstnævnte vel at mærke mandens indsats. Sprogmanden Erik Hansen opgiver i bogen Rigtigt dansk at finde en gennemgående regel. Men løsningen ligger på det semantiske niveau, og reglen er ganske enkelt at ”sin” henviser til den sidste der har gjort noget. Har startet, har redegjort, har glædet sig. Her i såkaldt skjulte sætninger.

Derfor er jeg heller ikke enig med Erik Hansen i at følgende eksempler er dobbelttydige:

>>Hun bad ham binde sine snørebånd.<<
>>Damen så manden fylde tasken med sit sølvtøj.<<

Det er hans snørebånd, og det er mandens eget sølvtøj – selv om vores kønsklicheer kan forvirre. Og man bør selvfølgelig omformulere hvad den tænkte modtager kan misforstå.

Fungerer den semantiske regel altid?: ”Pigen forstod sin mor”, ja! ”Tine Bryld refererede til pigens forståelse for sin mor”, ja! ”Pigen forstod hvad sin mor følte”, nej! ”Sin” kan ikke række ud over sin egen (led)sætning.

I modsætning til i norsk og svensk kan ”sin” for resten ikke længere henvise til aktører i flertal. Mads og Søren trækker altså ikke sin kælk og binder altså ikke sine snørebånd. De trækker deres kælk og binder deres snørebånd, på trods af at det ikke er nogen andres kælk eller snørebånd. Så der er vi altså et problem, men også en nuance, fattigere.

---

Artiklen må ikke viderebringes uden kildeangivelse til både Journalisten og Retskrivningspolitiet.